Diş Eti Hastalıklarının Tedavisi

/ / Genel, Tedaviler
diseti-tedavileri

• Diş eti hastalıkları için tedavi şekilleri nelerdir?

Diş eti hastalıklarının tedavisinde en önemli adım hastalığın doğru teşhis edilmesidir. Bu teşhis uzman doktor tarafından klinik muayenenin yapılması ve eğer gerekliyse hastadan alınan panaromik röntgen veya tomografinin incelenmesi sonucu elde edilir. Hastalığın başlangıç aşamasında dişler üzerinde biriken dental plağın ve diştaşlarının uzaklaştırılması[detartraj] hastalığın iyileşmesi için yeterli olmaktadır. Hastalığın ilerlediği ve periodontal cebin derinleştiği durumlarda ise detartraj işlemi yeterli olamamakta ve periodontal cebin spesifik aletlerle kazınarak (küretaj) içerisindeki diştaşları ve zararlı bakterileri barındıran granülasyon dokusunun uzaklaştırılması gerekmektedir. Küretaj işlemlerinde sıklıkla lazerden faydalanılmaktadır. Kürataj işlemi 4-5 mm’ye kadar olan periodontal ceplerde etkili olabilmekte, bundan daha derin olan ceplerde ise periodontal cerrahi işlemine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu işlemde dişeti kaldırılır dişlerin üzerinde ve etrafında bulunan diştaşları ve granülasyon dokuları temizlenir ve gerekli durumlarda kemik greftleri ve spesifik ajanlar kullanılarak cebin derinliğinin azaltılması hedeflenir.

Periodontal Rejenerasyon:

Periodontal cerrahiye yardımcı olarak çeşitli ajanların kullanılarak periodontal hastanın kaybettiği dokuların geri kazanılmasına periodontal rejenerasyon denilmektedir. Rejenerasyon kaybedilen dokuların geri kazanılması anlamına gelmektedir. Bu işlemler için kullanılan ajanlar:

Kemik tozu ve kemik kağıdı (membran):

Dişler etrafındaki zararlı ajanların temizlenmesinden sonra oluşan boşluğun kemik tozu ile kapatılması ile yapılır. Kemik tozu uygulandıktan sonra da üzeri kemik kağıdı ile örtülmelidir. Bu işlem yapılmadığı takdirde uygulanan kemik tozu çoğunlukla erimekte ve bir fayda sağlanamamaktadır.

Mine – Matriks Proteini

Mine – Matriks Proteini, dişi destekleyen dokuların rejenerasyonunda klinik olarak kullanılan bir materyaldir. Doğal diş oluşumunu taklit ederek periodontitis sonucunda kaybedilen dokuların yenilenmesini sağlar. Diş eti çekilmelerinin ve diş eti hastalığı sonucu oluşan kemik kayıplarının tedavisinde başarılı bir şekilde uygulanmaktadır.

Pembe estetik:

Diş hekimliğinde son dönemlerde yaşanan gelişmeler ve değişen estetik anlayışı ile beraber estetik bir gülümsemenin yalnızca beyaz muntazam dişlerle değil, bu dişler ile uyumlu sağlıklı diş etleri ile sağlanabileceği ortaya çıkmıştır. Diş etlerinin dişler ile olan ilişkisini düzenleyen estetik anlayışına ve bunu sağlamak için yapılan işlemlere pembe estetik denilmektedir. Diş etinin rengi, kıvamı, şekli ve gülümseme durumunda seviyesi çok önemlidir. Pembe estetiği sağlamak için en sık rastlanılan sorunlar diş etlerinin özellikle gülümseme durumunda fazla görünmesi (gummy smile), diş etlerinin seviyelerinde değişiklik, bazı bölgelerde lokal yada genel olarak meydana gelmiş diş eti çekilmeleri, ve diş etinde siyah lekelenmelerdir. Diş eti seviyelerini düzenlemek için yapılan işlemlere gingivektomi/ gingivoplasti işlemleri denilmektedir. Bu işlem lokal anestezi altında uzman diş hekimi tarafından yapılır. Bu operasyonların birçoğunda lazer kullanılmakta ve bu sayede iyileşme çok kısa zamanda gerçekleşmektedir. Gummy smile sorunlarında ise çoğunlukla diş etinin altındaki kemik dokusunuda kaldırmak gerekli olduğundan flep operasyonları yapılmakta ve operasyon sonrasında dikiş atılmaktadır. Gummy smile tedavisinde aynı zamanda endikasyon uygun olduğunda botoks uygulanması son zamanlarda sıklıkla uygulanan bir methoddur. Diş etinde oluşan renkleşmeler özellikle 30’lu yaşlardan sonra başlar. Sigara kullanımı renkleşmenin rengini ve yaygınlığını arttırmaktadır. Bu renkleşmeler lazer veya bisturi kullanılarak lazer ile kazınır ve birkaç gün içerisinde hastalarımız pembe diş etlerine kavuşur. Bu işlemde karşılaşılan en büyük sorun renkleşmenin 1-2 yıl arasında kısmende olsa yeniden belirme ihtimalidir. Bunun gerçekleşmesi durumunda işlem tekrarlanır.

• Diş etlerim ne kadar zamanda iyileşir?

Diş etinin iyileşme süreci uygulanan tedavi şekli ve hastanın ağız hijyenini ne derece koruduğu ile yakından ilişkilidir. Detartraj ve kürataj işlemleri uygulandığında hastamız rutin hayatına devam etmekte, sadece bir süre sıcak ve soğuğa karşı hassasiyet şikayeti oluşmaktadır. Periodontal cerrahi işlemleri sonucunda ise hastamıza dikiş atılmakta ve bu dikişler 1-2 hafta içerisinde alınmaktadır. Hastanın bu süre içerisinde yediklerine dikkat etmesi ve ağız hijyeninin üst düzeyde tutması gerekmektedir. Periodontal cerrahi işlemlerin sonrası ağrısız geçmekte, şişlik oluşmamakta ve genellikle bir ağrı kesici ile ağrı şikayeti tamamen geçmektedir.

• Diş etlerimin sağlıklı olması neden önemlidir?

Diş ve diş eti sağlığı hastanın yaşam kalitesinde önemli bir yer tutar. Diş etlerinin sağlıklı olması, ilişkili olduğu çeşitli tıbbi komplikasyonların önlenmesi açısından da önemlidir.

• Lazer ile diş eti tedavisi?

Lazer, diş eti hastalıklarının tedavisinde son dönemlerde artan bir şekilde yer bulmaktadır. Lazer ile yapılan diş eti tedavisi diğer tekniklerle karşılaştırıldığında işlem süresi, hasta konforu ve iyileşme şekilleri bakımından değişiklik gösterir. Lazer kullanımı ile problemli diş etlerinin tedavisi daha güvenilir, ağrısız bir şekilde olurken iyileşme daha hızlı gerçekleşir.